Onderzoek: senioren verhuizen liever niet naar
verzorgingshuis vanwege corona

“Senioren negatiever over verhuizing naar
verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat”

Onderzoek: senioren verhuizen liever niet naar
verzorgingshuis vanwege corona

“Senioren negatiever over verhuizing naar
verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat”

De intrede van het coronavirus heeft een flinke impact op het leven in een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat. Naast de angst om ziek te worden ligt eenzaamheid er meer dan ooit op de loer. Om bewoners te beschermen, zijn verzorgingshuizen namelijk genoodzaakt om (familie)bezoek te beperken of zelfs tijdelijk te verbieden.

Wat doet dit met het sentiment rondom verhuizen naar een verzorgingshuis onder senioren? En wat zijn naast de coronamaatregelen de voornaamste redenen om te twijfelen aan een verhuizing? Om antwoord te krijgen op deze vragen ondervroeg Stannah in april 2021 ruim 800 Nederlandse 60-plussers.

Vrouwen minder bereid te verhuizen naar verzorgingshuis

42,5 procent van de senioren in Nederland geeft aan niet bereid te zijn naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat te verhuizen. Onder vrouwen is dit 45 procent. Mannen zijn iets minder stellig: “slechts” 40,1 procent van hen ziet een verhuizing absoluut niet zitten.

Mannen twijfelen vaker dan vrouwen. 45,8 procent van de mannen weet namelijk nog niet of zij in de toekomst willen verhuizen naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat, tegenover 39,3 procent van de vrouwen. Slechts 15 procent van de senioren ziet een verhuizing wel zitten.

Hoe staat u tegenover een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat?

Opvallend: senioren met een slechtere gezondheid en dus grotere zorgbehoefte zijn vaker bereid om te verhuizen dan ouderen met een goede gezondheid (+1,2 procentpunt). Zij zien waarschijnlijk vaker de noodzaak van een toekomstige verhuizing in.

Senioren door corona negatiever over verhuizing

Door de verspreiding van het coronavirus en de bijbehorende coronamaatregelen is de manier waarop senioren momenteel denken over een verhuizing naar een verzorgingshuis verslechterd.

Bijna 1 op de 5 senioren is sinds corona namelijk negatiever over een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat (18 procent). Dit is opvallend, omdat veel Nederlandse senioren al deels of zelfs volledig ingeënt waren tegen het virus ten tijde van het onderzoek (april 2021).

Vooral mannen zien door corona een verhuizing naar een verzorgingshuis minder rooskleurig in. 20,5 procent van de thuiswonende mannelijke senioren is negatiever over wonen in een verzorgingshuis tegenover 14,4 procent van de vrouwen.

Slechts 2,6 procent van de senioren denkt sinds de huidige pandemie juist positiever over een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat. Het overgrote deel van de 60-plussers geeft echter aan dat hun mening niet is veranderd door de pandemie (79,4 procent).

Hoe staat u tegenover een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat?

Opgeven privacy belangrijkste redenen om niet te willen verhuizen

Senioren geven verschillende verklaringen voor hun twijfel over een verhuizing naar een verzorgingshuis. Het risico op een coronabesmetting blijkt hiervoor een belangrijke reden: 12,1 procent geeft dit aan. 12,5 procent vindt een verbod of beperking van bezoek een belangrijke reden om liever niet te verhuizen.

Ook geeft ruim een kwart van de senioren aan bang te zijn om zich opgesloten te voelen in een verzorgingshuis, verpleeghuis of serviceflat (27,5 procent). 38,5 procent van deze senioren zijn negatiever over een verhuizing sinds de coronacrisis.

De coronacrisis behoort echter niet tot de voornaamste redenen om niet naar een verzorgingshuis te verhuizen.

Het gebrek aan privacy wordt namelijk het vaakst genoemd als reden om te twijfelen over een verhuizing. 37,9 procent van de senioren is bang dat zij in een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat niet in staat zijn hun leven af te schermen van anderen. Ook zijn veel senioren bang dat zij zich niet thuis zullen voelen in een verzorgingshuis (32 procent).

Daarnaast speelt het opgeven van hobby’s een belangrijke rol. Zo is 22 procent van de senioren bang dat zij na de verhuizing geen ruimte meer zullen hebben voor eigen hobby’s en interesses. Vooral voor mannen is dit een reden om te twijfelen aan een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat. 27 procent van de mannen geeft dit aan tegenover 17 procent van de vrouwen.

Wat zijn uw redenen om te twijfelen aan een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat?

In noorden minste animo voor verpleeghuis

In het noorden van het land zijn senioren het minst vaak bereid om hun zelfstandigheid op te geven door te verhuizen naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat. Bijna de helft van de 60-plussers uit Drenthe, Friesland en Groningen wil niet verhuizen (49,4 procent). In het westen (45,3 procent), zuiden (42,9 procent) en oosten (33 procent) is dit percentage lager.

Hoe staat u tegenover een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat?

Percentage senioren niet bereid te
verhuizen naar verpleeghuis

Over het onderzoek
Stannah onderzocht de invloed van het coronavirus voor het sentiment onder senioren rondom verhuizen naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat. Voor het onderzoek werden 802 Nederlanders (400 mannen, 402 vrouwen) ondervraagd van 60 jaar en ouder.