Universele Toegankelijkheid: onderweg naar een meer inclusieve wereld

Geschreven door Stannah

universele-toegankelijkheid-onderweg-inclusieve-wereld

In deze moderne tijden betekenen mobiliteitsproblemen niet dat u voor altijd op één plek vastzit. Een beperkte mobiliteit kan overwonnen worden als we ons allemaal samen inzetten om de wereld inclusiever te maken.

Daarom is universele toegankelijkheid niet langer slechts een modewoord. Het is een fundamenteel recht dat we allemaal moeten omarmen en waar we voor moeten opkomen.

Gelukkig ontstond er de afgelopen jaren meer aandacht voor inclusie en gelijke kansen, waardoor verschillende barrières zijn verdwenen die voorheen veel mensen ervan weerhielden toegang te krijgen tot noodzakelijke diensten en plaatsen.

Bij Stannah zijn we ons daarvan bewust. We ontmoeten dagelijks mensen die op zoek zijn naar slimme, innovatieve manieren om zich te verplaatsen en zelfstandiger te leven. En elke dag geven we het beste van onszelf om dit voor elkaar te krijgen.

In dit artikel onderzoeken we de vele voordelen van universele toegankelijkheid, waaronder fysieke ruimtes en digitale platforms voor mensen met een handicap. We bespreken ook hoe dit concept ons kan helpen een gastvrijere samenleving voor iedereen te creëren, ongeacht hun beperkingen.

Verken samen met ons het concept van universele toegankelijkheid en de inclusieve toekomst waar we naar streven, een toekomst waarin iedereen welkom is.

Wat is universele toegankelijkheid?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijdt 16% van de wereldbevolking aan een of andere handicap of beperking. Maar wat is universele toegankelijkheid eigenlijk?

Bij universele toegankelijkheid gaat het erom ervoor te zorgen dat alle mensen, ongeacht hun toestand, vrije en gelijke toegang hebben tot alle ruimten, diensten en infrastructuur. Hierbij denken we vooral aan gebouwen, transport en communicatie- en informatiesystemen.

En wie wil er nu niet een actiever en onafhankelijker leven leiden? Net zoals iedereen van alle ruimtes en diensten kunnen genieten, maakt onderdeel uit van een vol en gelukkig leven leiden. Het is precies binnen deze context dat het concept van universele toegankelijkheid het leven kan veranderen van mensen die dagelijks met mobiliteitsproblemen te kampen hebben.

Het waarborgen van universele toegankelijkheid: de rol van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap

Veel organisaties en ngo’s hebben fantastisch werk verricht door de inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de VN speelt hierbij een belangrijke rol.
Dit verdrag werd door de Algemene Vergadering in 2006 aangenomen en benadrukt de volgende principes:

 • Mensen met een handicap moeten deel kunnen uitmaken van de samenleving en gelijke rechten hebben als andere burgers;
 • Toegankelijkheid moet voor iedereen mogelijk zijn;
 • Toegang tot onderwijs, justitie, gezondheidszorg, nationaliteit en huisvesting zijn een gemeenschappelijk recht.

Staten die het verdrag hebben ondertekend, hebben zich ertoe verbonden de nodige maatregelen te nemen voor het waarborgen van gelijke toegang tot alle ruimten, infrastructuur en diensten. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Ervoor zorgen dat personen met een handicap toegang hebben tot openbare voorzieningen;
 • Het gebruik van brailletekens in gebouwen en andere voor het publiek toegankelijke voorzieningen;
 • De bevordering van informatiesystemen en -technologieën die voor iedereen toegankelijk zijn en dit tegen een lagere kost.

Er werd ook een Comité voor de rechten van personen met een handicap opgericht, waarvan de leden werden gekozen door de staten die het verdrag hebben ondertekend.

Normen voor universele toegankelijkheid in verschillende omgevingen

waarborgen-universele-toegankelijkheid

Het was geen gemakkelijke taak om ervoor zorgen dat alle staten het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap naleven. Dit werd in feite pas realiteit dankzij de World Disability Union in Istanboel in 2011.

De Union wilde dingen toegankelijker maken voor mensen met een handicap door sociale, economische en ecologische belemmeringen te identificeren en weg te nemen. Om dit doel te bereiken, creëerden ze de Gids met universele normen voor personen met een handicap.

Dit document legt belangrijke normen vast voor het voor iedereen toegankelijk maken van gebouwen, straten, transport en andere zaken.

We hebben een aantal van deze maatregelen uitgelicht om het u gemakkelijker te maken uw rechten te leren kennen en u ervan op de hoogte te brengen hoe u bepaalde belemmeringen kunt beperken of zelfs wegnemen.

Opritten voor het creëren van een toegankelijke omgeving

Tegenwoordig is het gemakkelijk om alternatieven voor trappen en zeer hoge treden te vinden. Er zijn echter nog steeds gebouwen die door hun oudere architectuur mobiliteit in de weg staan.

Opritten zijn een geweldige oplossing om deze barrières te overwinnen en comfort en veiligheid terug te geven aan mensen met mobiliteitsproblemen die deze ruimtes moeten betreden.

Opritten moeten worden gebruikt om de toegang voor iedereen te vergemakkelijken en dit niet alleen tot de ingang van een gebouw, maar ook tot het voetpad. Behalve een lage helling moeten ze ook de volgende kenmerken hebben:

 • In drukkere gebieden mogen opritten minimaal 180 cm breed zijn. In minder drukke gebieden kunnen opritten 90 cm breed zijn
 • Wanneer de oprit meer dan 10 meter lang is, moet een overloop van 250 cm worden voorzien
 • De oprit moet gemaakt zijn van antislip en gestructureerd materiaal. Bovenaan de oprit moet een ander materiaal worden aangebracht om de verandering in hoogte aan te geven
 • Er moet een handgreep of reling worden aangebracht om het gebied te markeren dat door de oprit wordt ingenomen.

Hoewel de oprit een goede oplossing is voor meer toegankelijkheid, zijn er tegenwoordig veel comfortabelere mobiliteitsoplossingen, zoals platformliften.

Bij Stannah hebben we tal van platformliften die voor iedereen gemakkelijke en veilige toegang tot zowel binnen- als buitenruimtes bevorderen.

Deze platformliften helpen niet alleen rolstoelgebruikers om zich van de ene plek naar de andere te verplaatsen, maar zijn ook een handige optie voor ouders met kinderwagens om gemakkelijk toegang te krijgen tot bepaalde ruimten.

Normen voor de constructie van trappen in toegankelijke ruimten

Het is niet praktisch of wenselijk om trappen volledig te verwijderen uit openbare of particuliere gebouwen. Daarom zijn er bepaalde normen om ze voor iedereen veiliger en comfortabeler te maken, zoals:

 • Aan beide zijden van de trap moet een leuning worden geïnstalleerd
 • De overlopen en treden moeten een antislip oppervlak hebben
 • Voor elke trap van 180 cm moet een bordes van 120 cm aanwezig zijn
 • De bovenkant van elke trap moet een voelbaar oppervlak hebben met een ander materiaal, en op minstens 60 cm afstand liggen van het begin van de trap
 • Wie op zoek is naar een alternatief voor een trap, heeft met een traplift een uitstekende oplossing. Deze vergemakkelijkt de verplaatsing tussen verschillende verdiepingen in de woning en de toegang tot buitenruimtes.

Trapliften zijn erg comfortabel en bieden u de kans om u vrij door uw woning te blijven bewegen en een actief leven te leiden.

Of u nu een rechte of gebogen trap heeft, we beschikken over verschillende modellen trapliften die zijn ontworpen om volledig aan al uw toegankelijkheidsbehoeften te voldoen en zich perfect aan uw woning aan te passen.

Een huislift is een andere mobiliteitsoplossing die u als alternatief voor een trap kunt overwegen. Er zijn verschillende modellen op de huidige markt, maar om universele toegankelijkheid te bevorderen, moet de huislift een aantal van de volgende kenmerken vertonen:

 • De cabines dienen geschikt te zijn voor een rolstoel
 • De knoppen moeten minimaal 19 mm zijn en voorzien zijn van brailletekens
 • De lift moet hoorbare geluiden maken bij het naar boven gaan, het openen van de deuren en het aankondigen van het verdiepingsnummer waar hij stopt

Normen voor het toegankelijker maken van gebouwen

Het gelijkheidsbeginsel versterkt het idee dat mensen ongeacht hun mobiliteit dezelfde wegen of paden moeten kunnen gebruiken.

In de Gids met universele normen voor personen met een handicap vinden we de volgende normen voor het toegankelijker maken van gebouwen:

 • De hoofdingang en minimaal één secundaire ingang dienen barrièrevrij te zijn. Ze moeten ook een andere textuur hebben dan de rest van de vloer
 • Deuropeningen moeten voldoende breed zijn voor rolstoelen
 • Indien mogelijk moet voor automatische deuren worden gekozen
 • Er moet een goed visueel contrast zijn tussen deuren, vloer en muren
 • De parkeerplaatsen voor personen met een handicap moeten zich dicht bij de hoofdingang bevinden

Normen voor toegankelijke gebouwen: transport

normen-toegankelijke-gebouwen-transport

Stations, bushaltes en terminals zijn plaatsen waar universele toegankelijkheidsnormen aanwezig moeten zijn, zodat alle mensen de mogelijkheid hebben om er desgewenst gebruik van te maken.

Dit houdt in dat mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, gemakkelijk op deze plaatsen moeten kunnen komen zonder lange afstanden te hoeven afleggen. Er moet ook voor worden gezorgd dat loketten, verkoopautomaten en geldautomaten zo zijn ontworpen dat ze voor iedereen gebruiksvriendelijk zijn.

Bussen moeten voorzien zijn van automatische opritten, zodat iedereen gemakkelijk kan in- en uitstappen. Het is ook belangrijk om speciale zitgedeeltes voor rolstoelgebruikers te hebben met goede verlichting en een antislipvloer.

De zeven principes van universeel ontwerp

Bij het ontwikkelen van producten, diensten en omgevingen is het belangrijk om oplossingen te zoeken die voldoen aan de meest uiteenlopende behoeften.

Om dit te doen, moeten we beginnen met een sterke en praktische basis. Daarom heeft een team van architecten, productontwerpers, ingenieurs en onderzoekers op het gebied van milieuontwerp in 1997 de zeven principes van universeel ontwerp bedacht.

Deze principes zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat alles wat we maken gebruiksvriendelijk en voor iedereen toegankelijk is. Alles wat met deze principes in gedachten wordt gemaakt, is inclusief en gemakkelijk te gebruiken voor iedereen. Dit zijn de zeven principes van universeel ontwerp:

 • Billijk gebruik: Alles moet voor iedereen bruikbaar zijn. Lukt dat niet, bedenk dan oplossingen die voor iedereen identiek zijn
 • Flexibiliteit in gebruik: Mensen moeten kunnen kiezen hoe ze dingen gebruiken waardoor deze een nauwkeurigere functionaliteit krijgen
 • Eenvoudig en intuïtief gebruik: Zorg ervoor dat uw ontwerp gemakkelijk te begrijpen is en dat de informatie op basis van belangrijkheid is gerangschikt. Ongeacht hun taal of ervaring moeten mensen kunnen begrijpen waar ze naar kijken
 • Waarneembare informatie: Zorg ervoor dat informatie op verschillende manieren wordt gepresenteerd, zodat deze begrijpelijk is voor mensen met een zintuiglijke beperking
 • Tolerantie voor fouten: Ontwerp dingen op een manier die fouten voorkomt en gevaar vermindert
 • Lage fysieke inspanning: Ontwerp dingen die fysieke inspanning minimaliseren en repetitieve acties vermijden, waardoor mensen zich comfortabel blijven voelen
 • Grootte en ruimte voor benadering en gebruik: Zorg ervoor dat mensen voldoende ruimte hebben om dingen te benaderen en te gebruiken, ongeacht waar ze staan of zitten. Zorg ook voor een ruimte voor hulpmiddelen en persoonlijke assistentie

In plaats van deze als principes te beschouwen, zouden we ze als een proces moeten beschouwen. Door deze ideeën in gedachten te houden voor onze volgende projecten, kunnen we als samenleving middelen besparen door te voorkomen dat we met meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem blijven komen.

Universele toegankelijkheid realiseren met de mobiliteitsoplossingen van Stannah

Stel u een wereld voor waarin iedereen zonder enige belemmering toegang heeft tot alle diensten, producten en plaatsen. Een wereld waar fysieke of cognitieve beperkingen mensen er niet van weerhouden om mee te doen in de samenleving.

Om die toekomst te creëren, is het belangrijk dat we overal en altijd universele toegankelijkheid promoten. Onderwijs kan een grote rol spelen bij het veranderen van de mentaliteit ten aanzien van inclusie en om anderen bewust te maken van de uitdagingen waarmee meer kwetsbare mensen worden geconfronteerd.

Door de huidige wetten te begrijpen en op te komen voor uw rechten, kunt u uw leven en dat van de mensen om u heen verbeteren, uw autonomie herwinnen en uw levenskwaliteit opkrikken.

Bij Stannah zetten we ons in om mensen te helpen ten volle van het leven te genieten aan de hand van mobiliteitsoplossingen die zijn ontworpen om een antwoord te bieden op verschillende mobiliteitsproblemen.

Als u meer wilt weten over hoe onze producten uw ruimte toegankelijker kunnen maken voor iedereen, bel ons dan of vraag om teruggebeld te worden. We vertellen u graag hoe onze producten mensen met mobiliteitsproblemen kunnen helpen een gelukkiger en actiever leven te leiden.

Bronnen:

Verwante artikelen